Sim Đầu Số 0989

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0989.11.77.99 150.000.000đ 60 Đặt mua
2 Viettel 098.979.4411 3.400.000đ 52 Đặt mua
3 Viettel 098.969.4411 3.400.000đ 51 Đặt mua
4 Viettel 0989.490.610 400.000đ 46 Đặt mua
5 Viettel 0989.4689.21 550.000đ 56 Đặt mua
6 Viettel 0989.42.8875 550.000đ 60 Đặt mua
7 Viettel 0989.440.825 550.000đ 49 Đặt mua
8 Viettel 0989.478.001 550.000đ 46 Đặt mua
9 Viettel 0989.193.671 550.000đ 53 Đặt mua
10 Viettel 0989.93.4247 550.000đ 55 Đặt mua
11 Viettel 0989.986.416 960.000đ 60 Đặt mua
12 Viettel 098907.555.4 960.000đ 52 Đặt mua
13 Viettel 0989.75.3003 450.000đ 44 Đặt mua
14 Viettel 0989.914.082 960.000đ 50 Đặt mua
15 Viettel 0989.31.05.03 960.000đ 38 Đặt mua
16 Viettel 0989.857.860 449.000đ 60 Đặt mua
17 Viettel 0989.421.088 960.000đ 49 Đặt mua
18 Viettel 0989.477.363 960.000đ 56 Đặt mua
19 Viettel 0989.016.781 450.000đ 49 Đặt mua
20 Viettel 0989.829.745 960.000đ 61 Đặt mua
21 Viettel 0989.868.742 960.000đ 61 Đặt mua
22 Viettel 0989.579.285 960.000đ 62 Đặt mua
23 Viettel 0989.984.771 960.000đ 62 Đặt mua
24 Viettel 0989.865.785 960.000đ 65 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0989 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3