Sim Đầu Số 0985

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0985.164.750 400.000đ 45 Đặt mua
2 Viettel 0985.951.475 550.000đ 53 Đặt mua
3 Viettel 0985.628.400 750.000đ 42 Đặt mua
4 Viettel 0985.463.755 550.000đ 52 Đặt mua
5 Viettel 0985.028.242 449.000đ 40 Đặt mua
6 Viettel 0985.25.06.11 960.000đ 37 Đặt mua
7 Viettel 0985.525.451 450.000đ 44 Đặt mua
8 Viettel 0985.210.131 449.000đ 30 Đặt mua
9 Viettel 0985.732.696 800.000đ 55 Đặt mua
10 Viettel 0985.190.839 900.000đ 52 Đặt mua
11 Viettel 0985.934.066 449.000đ 50 Đặt mua
12 Viettel 0985.212.423 450.000đ 36 Đặt mua
13 Viettel 0985.977.637 449.000đ 61 Đặt mua
14 Viettel 0985.138.910 450.000đ 44 Đặt mua
15 Viettel 0985.777.613 445.000đ 53 Đặt mua
16 Viettel 09854.555.29 800.000đ 52 Đặt mua
17 Viettel 0985.843.451 449.000đ 47 Đặt mua
18 Viettel 0985.06.3993 2.000.000đ 52 Đặt mua
19 Viettel 0985.338.313 800.000đ 43 Đặt mua
20 Viettel 0985.004.486 800.000đ 44 Đặt mua
21 Viettel 0985.404.016 449.000đ 37 Đặt mua
22 Viettel 0985.444.529 449.000đ 50 Đặt mua
23 Viettel 0985.487.983 960.000đ 61 Đặt mua
24 Viettel 0985.879.935 450.000đ 63 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0985 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3