Sim Đầu Số 0972

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0972.77.88.77 48.000.000đ 62 Đặt mua
2 Viettel 097.2020.541 400.000đ 30 Đặt mua
3 Viettel 0972.493.600 400.000đ 40 Đặt mua
4 Viettel 0972.544.810 400.000đ 40 Đặt mua
5 Viettel 0972.858.442 550.000đ 49 Đặt mua
6 Viettel 0972.180.527 550.000đ 41 Đặt mua
7 Viettel 0972.144.350 650.000đ 35 Đặt mua
8 Viettel 0972.277.486 960.000đ 52 Đặt mua
9 Viettel 0972.215.929 960.000đ 46 Đặt mua
10 Viettel 0972.96.7227 960.000đ 51 Đặt mua
11 Viettel 0972.750.535 960.000đ 43 Đặt mua
12 Viettel 0972.878.224 960.000đ 49 Đặt mua
13 Viettel 0972.488.491 445.000đ 52 Đặt mua
14 Viettel 0972.314.066 960.000đ 38 Đặt mua
15 Viettel 0972.81.1331 960.000đ 35 Đặt mua
16 Viettel 09728.000.95 960.000đ 40 Đặt mua
17 Viettel 0972.904.030 449.000đ 34 Đặt mua
18 Viettel 0972.954.766 700.000đ 55 Đặt mua
19 Viettel 0972.452.535 450.000đ 42 Đặt mua
20 Viettel 0972.658.499 450.000đ 59 Đặt mua
21 Viettel 0972.424.251 450.000đ 36 Đặt mua
22 Viettel 0972.535.250 960.000đ 38 Đặt mua
23 Viettel 0972.157.535 450.000đ 44 Đặt mua
24 Viettel 0972.000.763 960.000đ 34 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0972 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3