Sim Đầu Số 0961

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0961.27.77.22 4.000.000đ 43 Đặt mua
2 Viettel 09.6116.6600 4.000.000đ 35 Đặt mua
3 Viettel 0961.86.5050 2.200.000đ 40 Đặt mua
4 Viettel 0961.51.3030 1.700.000đ 28 Đặt mua
5 Viettel 0961.86.4040 1.200.000đ 38 Đặt mua
6 Viettel 09.6116.0505 7.900.000đ 33 Đặt mua
7 Viettel 0961.85.3030 1.700.000đ 35 Đặt mua
8 Viettel 09.6116.5050 6.400.000đ 33 Đặt mua
9 Viettel 096.123.4141 5.300.000đ 31 Đặt mua
10 Viettel 096.123.2277 5.700.000đ 39 Đặt mua
11 Viettel 0961.80.5050 3.400.000đ 34 Đặt mua
12 Viettel 0961.44.0303 1.600.000đ 30 Đặt mua
13 Viettel 0961.60.6600 4.000.000đ 34 Đặt mua
14 Viettel 0961.83.0606 1.700.000đ 39 Đặt mua
15 Viettel 0961.22.0505 3.300.000đ 30 Đặt mua
16 Viettel 0961.22.3030 2.800.000đ 26 Đặt mua
17 Viettel 096.123.6600 4.000.000đ 33 Đặt mua
18 Viettel 0961.22.4040 3.690.000đ 28 Đặt mua
19 Viettel 0961.51.0202 1.700.000đ 26 Đặt mua
20 Viettel 09.6116.7722 4.000.000đ 41 Đặt mua
21 Viettel 09.6116.4646 5.300.000đ 43 Đặt mua
22 Viettel 0961.89.7070 1.600.000đ 47 Đặt mua
23 Viettel 0961.96.4040 1.200.000đ 39 Đặt mua
24 Viettel 09.6161.0011 5.700.000đ 25 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0961 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3