STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0387.921.368 3.000.000đ 47 Đặt mua
2 Viettel 0387.6666.18 5.000.000đ 51 Đặt mua
3 Viettel 0387.66.1991 2.500.000đ 50 Đặt mua
4 Viettel 0387.86.1991 3.000.000đ 52 Đặt mua
5 Viettel 0387.8888.23 5.000.000đ 55 Đặt mua
6 Viettel 038788.999.8 6.000.000đ 69 Đặt mua
7 Viettel 0387.118.688 3.000.000đ 50 Đặt mua
8 Viettel 038731.888.9 1.680.000đ 55 Đặt mua
9 Viettel 0387.881.368 5.000.000đ 52 Đặt mua
10 Viettel 0387.0000.79 10.000.000đ 34 Đặt mua
11 Viettel 0387.517.779 3.000.000đ 54 Đặt mua
12 Viettel 0387.3333.13 3.000.000đ 34 Đặt mua
13 Viettel 0387.6666.02 5.000.000đ 44 Đặt mua
14 Viettel 0387.9999.16 5.000.000đ 61 Đặt mua
15 Viettel 0387.5555.85 6.000.000đ 51 Đặt mua
16 Viettel 0387.11.11.96 5.000.000đ 37 Đặt mua
17 Viettel 0387.3333.26 3.000.000đ 38 Đặt mua
18 Viettel 0387.99.1102 5.000.000đ 40 Đặt mua
19 Viettel 0387.0000.89 3.000.000đ 35 Đặt mua
20 Viettel 0387.503.979 3.000.000đ 51 Đặt mua
21 Viettel 0387.99.1979 6.000.000đ 62 Đặt mua
22 Viettel 0387.586.668 6.000.000đ 57 Đặt mua
23 Viettel 0387.999.939 25.000.000đ 66 Đặt mua
24 Viettel 0387.8888.19 5.000.000đ 60 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đầu Số 0387 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3